โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 315 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 315 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย 250 อัตรา (นตท.1)
– กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย 30 อัตรา (นตท.2)
– กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกท่วไป เพศชาย เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ 20 อัตรา (นตท.3)
– กลุ่มบุคคลภายนกเพศชาย โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้ 15 อัตรา (นตท.4)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.rpca.ac.th/register/ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ