สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ก.พ.