สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 13 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 13 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา
2.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
3.งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการน 1 อัตรา
5.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา
6.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา
8.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
9.นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
10.นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา
11.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://oap.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม – 20 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ