วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 100 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ทุนกองทัพบท (เพศหญิง) 20 อัตรา
2.ทุนส่วนตัว 75 อัตรา
3.ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
– มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
– ชาย-หญิง อายุ 18 – 25 ปี
– มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://rtanc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 16 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก