มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 1,380 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 1,380 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 500 อัตรา
– ประชาชน 125 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่ 250 อัตรา
– นักศึกษา 125 อัตรา

จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 880 อัตรา
– ประชาชน 220 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่ 440 อัตรา
– นักศึกษา 220 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.dhrm.cmru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม

ดูรายละเอียดได้ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่