กองทัพบก รับสมัครสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 81 อัตรา

กองทัพบก

กองทัพบก รับสมัครสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 81 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ระดับปริญญาตรี จำนวน 77 อัตรา
– ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.บุคคลชาย
– เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 29 ปีบริบูรณ์(เกิดปี พ.ศ.2535 – 2542) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน
– ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2529- 2542)
– มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร

2.บุคคลหญิง
– อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2529-2542) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กองทัพบก