กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 397 อัตรา

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 397 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 38 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
3.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 อัตรา
4.เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 4 อัตรา
5.เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 13 อัตรา
6.นายช่างชลประทาน จำนวน 108 อัตรา
7.นายช่างโยธา จำนวน 28 อัตรา
8.นายช่างสำรวจ จำนวน 13 อัตรา
9.นายช่างเครื่องกล จำนวน 23 อัตรา
10.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 13 อัตรา
11.นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 6 อัตรา
12.นายช่างภาพ จำนวน 17 อัตรา
13.นายช่างศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
14.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 15 อัตรา
15.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 5 อัตรา
16.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักจำนวน 7 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
17.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
18.บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
19.นิติกร จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มวิชาชีพ
20.วิศวกรชลประทาน จำนวน 43 อัตรา
21.วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
22.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมชลประทาน