กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 49 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 49 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน หรือการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน

3.นักวิชาการอุตสาหกรรม 29 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

5.นิติกร 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์

6.วิศวกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์

8.นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การเขียน ในระดับดีมาก

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม