การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 20 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 20 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา
2.วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา
3.นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
4.นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6.นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค