กรมบัญชีกลาง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.นักบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมบัญชีกลาง