สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 300 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 300 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย จำนวน 181 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 52 อัตรา
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร

4.แม่บ้าน จำนวน 48 อัตรา
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร

5.คนสวน จำนวน 2 อัตรา
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร

6.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร

การับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย