สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ไม่จำกัดวุฒิ และ วุฒิ ป.ตรี 96 อัตรา

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ไม่จำกัดวุฒิ และ วุฒิ ป.ตรี 96 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยงานสำรวจ 80 อัตรา
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2.ผู้ช่วยงาน GIS 16 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4