สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 848 อัตรา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 848 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 848 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 30 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3