โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 32 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 32 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3.พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
– ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 28 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
– มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม

ดูรายละเอียดได้ที่ : โรงพยาบาลศรีธัญญา