หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน รับราชการเป็นนายทหารประทวน 97 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน รับราชการเป็นนายทหารประทวน 97 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 97 อัตรา ในตำแหน่งประจำ (ชกท.091) ศสพ. (อัตรา สิบเอก)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เพศชาย อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
3.มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76/79 เซนติเมตร
4.งดรับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองโดยผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และสามารถกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่เว็บไซต์ http://swcom.rta.mi.th/swcom-recruit/ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 2 กันยายน 2563 และนำใบสมัครมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)) ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ