สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 22 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ