กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

2.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงสุด(ปวส.) สาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมอุตุนิยมวิทยา