สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี