กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 64 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 64 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา
6.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
7.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
9.นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
11.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
12.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
13.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
14.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา
15.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา
16.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
17.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
18.นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
19.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
20.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
21.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
22.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
23.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
24.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
25.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
26.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
27.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
28.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
29.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
30.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา
31.นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
32.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
33.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
34.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา
35.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
36.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
37.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
38.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
39.นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
40.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
41.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
42.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา
43.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
44.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
45.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
46.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
47.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
48.พี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
49.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
50.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
51.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
52.ครูอาชีพสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
53.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
54.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
55.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
56.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
57.พี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
58.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
59.พี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
60.นักพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 อัตรา
61.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครของแต่ละตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน