กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูพี่เลี้ยง 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน

2.นักวิชาการแรงงาน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา (ปฏิบัติราชการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสงขลา)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

5.เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา (ปฏิบัติราชการสังกัดส่วนกลาง 2 อัตรา และศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน