สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทุกสาขา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทุกสาขา

4.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5.นายช่างสำรวจ 6 อัตรา
– ปวส.สาขาวิชาสำรวจ โยธา ก่อสร้าง

6.นายช่างโยธา 3 อัตรา
– ปวส.สาขาวิชาสำรวจ โยธา ก่อสร้าง

7.นายช่างเครื่องกล 3 อัตรา
– ปวส.สาขาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร

8.เจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา
– ปวส.เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์ ช่างกลเกษตร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม