สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงานร่วมคืนผืนป่าให้ประชาชน 1,200 อัตรา

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงานร่วมคืนผืนป่าให้ประชาชน 1,200 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.งานเปลขอบเขตพื้นป่า และพื้นที่แหล่งน้ำ จำนวน 960 อัตรา
2.งานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่แหล่งน้ำ จำนว 240 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครประชาชนในพื้นที่ 16 จังหวัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 033-048091 ต่อ 104 ถึง 112