กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://hss.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ