กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์

2.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า