สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 7 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานธุรการ 7 อัตรา
– ปวส.ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาาาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานอัยการสูงสุด