​​กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 43 อัตรา

​​กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 43 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​​กรมการแพทย์