กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ชาย/หญิง 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ชาย/หญิง 70 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา

-เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าแพทย์) (ปลดประจำการแล้ว) อายุระหว่าง 18-25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. นายทหารประทวนชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา

– เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
– ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป
– หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มกราคม 2563