กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 25 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8 อัตรา วุฒิปวส.สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 2 อัตรา วุฒิปวส.สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา
4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 3 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา
5.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 4 อัตรา วุฒิปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
6.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 1 อัตรา วุฒิปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ