กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 42 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 42 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เสมียน จำนวน 25 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.6 หรือหรือเทียบเท่า (ปวช.)

2.  พลขับรถ จำนวน 14 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน อายุ 22-30 ปี วุฒิ ม.6 หรือหรือเทียบเท่า (ปวช.)

3. ช่างยานยนต์ จำนวน  3 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี วุฒิ ปวช.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขางานช่างยนต์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารเยี่ยมญาติ กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองพลทหารราบที่ 11