สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่ต้องผ่านภาค ก. 141 อัตรา

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่ต้องผ่านภาค ก. 141 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศชาย

1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 15 อัตรา
3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก) 1 อัตรา
4.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
5.ตำแหน่งนายท้ายเรือ 1 อัตรา
6.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 20 อัตรา
7.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 2 อัตรา
8.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำรถย่อยกิ่งไม้) 1 อัตรา
9.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) 2 อัตรา
10.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา
11.ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ 70 อัตรา

เพศหญิง

12.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสุขาเคลื่อนที่) 1 อัตรา
13.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) 2 อัตรา
14.ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ 20 อัตรา
15.ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมโยธา 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร