กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 11 อัตรา

กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 11 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
4 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
6 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
7 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมทางหลวง