กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. และผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการ 86 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. และผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการ 86 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานช่างสี 2 อัตรา
2.พนักงานช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
3.พนักงานช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
4.พนักงานรับจ่ายน้ำมัน 2 อัตรา
5.พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
6.พนักงานการเกษตร 2 อัตรา
7.พนักงานพัสดุ 3 อัตรา
8.ลูกมือช่าง 3 อัตรา
9.พนักงานสูทกรรม ปฏิบัติหน้าที่ทำอาหาร 4 อัตรา
10.พนักงานสูทกรรม ปฏิบัติหน้าที่บริการเครื่องดื่ม 1 อัตรา
11.พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่บริการ 7 อัตรา
12.พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้างานรักษาความปลอดภัย 10 อัตรา
13.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 49 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครได้ที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ณนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพลาธิการทหารบก