สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 16 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 16 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพท 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
5.ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
7.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
8.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  1 อัตรา
9.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิพี กรุงเทพมหานคร โทร 022-026800 ต่อ 1518 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ