สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 85 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 85 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 30 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 25 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 30 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย