สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี 13 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี 13 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง : พนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

2.ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

3.ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ