กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง : นักสำรวจดิน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพัฒนาที่ดิน