การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 53 อัตรา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 53 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://utapao.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา