รอเรียกบรรจุเตรียมเฮ!! สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณฯ ปี 2562 จำนวน 23,086 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณฯ ปี 2562 จำนวน 23,086 ตำแหน่ง

ล่าสุดทาง สพฐ. ได้แจ้งบัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 23,086 อัตรา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4772 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 23,086 อัตรา