กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 108 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 108 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) 10 อัตรา
พนักงานภาษีอากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) 8 อัตรา
พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) 86 อัตรา
พนักงานภาษีอากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) 4 อัตรา (ผู้พิการ) รับสมัครด้วยตัวเอง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสรรพากร