กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประณีตศิลป์)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)
นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (พัสตราภรณ์และเครื่องโรง)
ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(เครื่องหนัง)
ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (บาสซูน)
คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (หญิง)
ประติมากรปฏิบัติการ
ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 27 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมศิลปากร