กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. 16 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. 16 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่างเครื่องยนต์ วุฒิ ปวช. 9 อัตรา เพศชาย
ช่างยนต์ล้อ วุฒิ ปวช. 1 อัตรา เพศชาย
เสมียน วุฒิ ม.3 3 อัตรา เพศชาย
เสมียน วุฒิ ม.3 1 อัตรา เพศหญิง
พลขับ วุฒิ ม.3 2 อัตรา เพศชาย
สัญชาติไทย อายุ 21-30 ปี
เพศหญิง ต้องสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 ก.ก.
เพศชาย ต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก (แยกสนามบินน้ำ) ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค.62 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2588-3698

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพลาธิการทหารบก