กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 42 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 42 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (2 อัตรา)
2 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) (2 อัตรา)
3 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) (1 อัตรา)
4 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (1 อัตรา)
5 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) (1 อัตรา)
6 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) (1 อัตรา)
7 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) (1 อัตรา)
8 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) (1 อัตรา)
9 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) (1 อัตรา)
10 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)(1 อัตรา)
11 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (2 อัตรา)
12 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)(3 อัตรา)
13 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)(ปฎิบัติงานที่ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ) (1 อัตรา)
14 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (1 อัตรา)
15 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) (2 อัตรา)
16 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) (2 อัตรา)
17 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (1 อัตรา)
18 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวิชราลงกรณธัญบุรี) (1 อัตรา)
19 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) (1 อัตรา)
20 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี) (1 อัตรา)
21 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (3 อัตรา)
22 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด) (โรงพยาบาลราชวิถี) (1 อัตรา)
23 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) (1 อัตรา)
24 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (1 อัตรา)
25 ตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) (1 อัตรา)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการแพทย์