กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

การรับสมัคร

สมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 11 เมษายน 62

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการขนส่งทางบก