สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 19 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 19 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาตร์ และสาขาบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาบัญชี

เศรษฐกร 7 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาบัญชี

เศรษฐกร 9 อัตรา ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหาร และสาขาบัญชี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง