กรมสรรพสามิตต์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 31 อัตรา

กรมสรรพสามิตต์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 31 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งนิติกร
ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งเจ้าพนักนักงานสรรพสามิต
ตำแหน่งนายช่างโยธา
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล
ตำแหน่งพนักงานแสตมป์
ตำแหน่งกะลาสี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.excise.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสรรพสามิตต์