สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 200 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 200 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงาน ป.ป.ช.