กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 114 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 114 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) ท่าอากาศยานกระบี่
1.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
1.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
1.3) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
1.4) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

2) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
2.1) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2.2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2.3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2.4) ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
2.5) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

3) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
3.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
3.2) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
3.3) ตำแหน่งช่างเทคนิค บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
3.4) ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

4) ท่าอากาศยานหัวหิน
4.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
4.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
4.3) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
4.4) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

5) ท่าอากาศยานชุมพร
ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

6) ท่าอากาศยานตรัง
6.1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
6.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
6.3) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

7) ท่าอากาศยานระนอง
7.1) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
7.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

8) ท่าอากาศยานนราธิวาส
ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

9) ท่าอากาศยานขอนแก่น
9.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
9.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
9.3) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
9.4) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
9.5) ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

10) ท่าอากาศยานนครพนม
10.1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
10.2) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

11) ท่าอากาศยานเลย
11.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
11.2) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
11.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

12) ท่าอากาศยานสกลนคร
12.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
12.2) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
12.3) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

13) ท่าอากาศยานนครราชสีมา
13.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
13.2) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

14) ท่าอากาศยานอุดรธานี
14.1) ตำแหน่งวิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
14.2) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
14.3) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
14.4) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
14.5) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
14.6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
14.7) ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

15) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
15.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
15.2) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
15.3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

16) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน   บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

17) ท่าอากาศยานน่านนคร
ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

18) ท่าอากาศยานปาย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

19) ท่าอากาศยานพิษณุโลก
19.1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
19.2) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
19.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

20) ท่าอากาศยานแม่สอด
20.1) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
20.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
20.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
20.4) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
20.5) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
20.6) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท

21) ท่าอากาศยานแพร่
21.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
21.2) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

22) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
22.1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
22.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
22.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
22.4) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

23) ท่าอากาศยานลำปาง
23.1) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
23.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมท่าอากาศยาน