ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี จำนวนหลายอัตรา ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายนนี้

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา ในงาน “Bangkok Bank Walk-in Interview” ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสาร และสัมภาษณ์ในวันงาน

วันที่: วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
เวลา: 8.30-14.00 น.
สถานที่: ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขา)
พนักงานโอนเงินต่างประเทศ (ประจำสาขา)

รายละเอียดตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขา) Marketing Officer

ให้บริการลูกค้าด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
วางแผนและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม

รายละเอียดตำแหน่งงาน พนักงานโอนเงินต่างประเทศ (ประจำสาขา) Foreign Remittance Officer
ให้บริการลูกค้าด้านการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ให้บริการด้านเงินโอนต่างประเทศ
แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมกับลักษณะลูกค้าที่มาใชบริการด้านต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สถิติ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 27 ปี
ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน/นายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันภัย (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

เอกสารสมัครงาน

ประวัติการทำงาน (Resume)
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) ได้แก่ สด.8 หรือ สด.43

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2685 7704 คุณธิดารัตน์ (ต่าย) หรือ 0 2685 7854 คุณกัญญาณัฐ (แนท) หรือที่เว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Careers/WalkIn-Interview-29Sep