โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 2565 110 อัตรา

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 2565 110 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) ประจําปีการศึกษา 2565 110 คน
– สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.3 ในปีการศึกษา 2562 – 2564 และเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2547 – 31 มีนาคม 2550

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มีนาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค