การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าทำงาน หลายวุฒิ 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าทำงาน หลายวุฒิ 480 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
1.พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) ​5 อัตรา
2.พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) ​264 อัตรา
3.พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) ​98 อัตรา
4.พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) ​9 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
5.พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) ​​5 อัตรา
6.พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) 3 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล
7.วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
8.วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​19 อัตรา
9.วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหรการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​1 อัตรา
10.วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ​2 อัตรา
11.พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​​28 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
12.วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) 9 อัตรา
13.พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) 26 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
14.วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​5 อัตรา
15.พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​​4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://railway.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดมีดังนี้ : การรถไฟแห่งประเทศไทย